» گوگل ترندز ،ابزاری جهت آنالیز کلمات کلیدی

گوگل ترندز ،ابزاری جهت آنالیز کلمات کلیدی

گوگل ترندز ،ابزاری جهت آنالیز کلمات کلیدی :

https://trends.google.com/trends/?geo=IR

ابزار گوگل ترندز معیاری است که بتوانید بهترین عنوان و کلمه کلیدی را که بیشترین سرچ از گوگل دارد برای بلاگ خود انتخاب کنید

روش کار به این صورت است که، چند عنوان که نزدیک به هم هستن و قصد دارید با این عناوین وبلاگی را ایجاد کنید و مردد هستید که کدامیک را انتخاب کنید تا بیشترین جستجو از گوگل داشته باشید، به شکل زیر در این ابزار وارد میکنید تا نمودار آنالیز به صورت زیر نمایش داده شود

این نمودار سنجش کلمات فوق را در 12 ماه گذشته نشان میدهد

و

بالاترین جستجوها بر اساس اولویت به ترتیب زیر است :

1-ساخت وبلاگ

2-وبلاگ رایگان

3-وبلاگ فارسی

4-ثبت وبلاگ

5-ایجاد وبلاگ


برای مثال چنانچه قصد دارید وبلاگی با عنوان ، اشعار راه اندازی کنید ،میتوانید پنج ترندز مختلف از این کلمه را در نظر بگیرید

اشعار عاشقانه

اشعار عارفانه

اشعار مذهبی

اشعار برگزیده

برگزیده اشعار


همان طور که در نمودار گوگل ترندز میبینید، کلمه ،، اشعار عاشقانه،، بالاترین سرچ را در موتور جستجوی گوگل در بر داشته است، پس پیشنهاد میشود حتما این کلمه را در عنوان وبلاگ خود استفاده کنید. حداکثر حروف قابل استفاده در عنوان وبلاگ 54 الی 58 حرف میباشد و با این حساب من میتوانم عنوان وبلاگ شعرم را : اشعار،اشعار عاشقانه،اشعار عارفانه و... قرار دهم.

فرم ارسال نظر